Obraz

 Matka Boża Zwycięska 

 

Nie ma kościoła, w którym by nie

było ołtarza ku Jej czci, nie ma kraju

ni regionu, w którym nie istniałyby

jakieś Jej cudowne wizerunki,

zjednujące wszelkie łaski i leczące

wszelkie zło.

 

Kościół, ustanawiając liturgiczne święta, czci Najświętszą Pannę pod najrozmaitszymi wezwaniami, uwydatniającymi ciągłą działalność Najświętszej Panny i Jej Opiekę nad światem. Matka Najświętsza nie przestała bowiem opiekować się po Wniebowzięciu Kościołem i wiernymi. Gdzie większa wiara, miłość ku Niej gorętsza, tam zwykle bardziej Bóg udziela się duszom. Świadczy o tym na ziemiach naszych tyle cudownych obrazów Matki Bożej. ,,Obrazy te są jakby oknami, przez które niebo spogląda na ziemię w szczególniejszy sposób i promiennym odblaskiem w tych cudach chwały Swojej wzrok ludzki i serce ku niebu zwraca, pociąga, wznosi i z Bogiem jednoczy’’.

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami (Łk 1, 26 - 28).

Tradycja przekazuje, że Joachim i Anna wybrali dla swojej córki imię Maryja za wyraźnym wskazaniem Bożym. Na przestrzeni wieków zmieniało się brzmienie i znaczenie tego Imienia. Wymawiano je różnie: Mariam, Maria, Mariamme ... Po raz pierwszy spotykamy to imię w Księdze Wyjścia, gdzie nosi je siostra Mojżesza. W czasach Pana Jezusa imię to było bardzo popularne. Ewangelie i pisma apostolskie oprócz Matki Chrystusa wymieniają cztery Marie: Marię Kleofasową, Marię Magdalenę, Marię matkę św. Marka Ewangelisty i Marię siostrę Łazarza.

Imię Maryja posiada wiele znaczeń. Przede wszystkim - jak piszą Doktorzy Kościoła - znaczy: ”Pani”. Liturgia przypisuje imieniu Maryi także znaczenia m.in.: ”Piękna”, ”Gwiazda Morza”, „Królowa’’, „Oświecicielka”.

Określenie Gwiazda Morza często występuje w hymnach i pieśniach kościelnych ku czci Matki Bożej.

Maria jest Gwiazdą Morza ./Z Kazań o NMP, św. Bernarda /

"Ona wszakże najwłaściwiej może być porównana z gwiazdą.(…)Ona jest gwiazdą naprawdę wspaniałą, niezwykłą, wyniesioną nad morze ogromne, bezgraniczne, błyszcząca zasługami, jaśniejąca przykładem…

O, ktokolwiek jesteś i widzisz jak na drodze życia miotają tobą nawałnice i burze , pozbawiony upragnionego pokoju ziemskiego, nie odwracaj spojrzenia od tej gwiazdy promiennej!

Kiedy porywają cię wichry namiętności lub spadasz na skaliste rafy cierpień – podnieś oczy na gwiazdę, która olśniewa niebiosa, wzywaj Imienia Maryi!

Omotały Cię może węże pychy, wzburzył szał miłości własnej, obmowy czy zazdrości? Patrzaj na gwiazdę, uciekaj się do Maryi!

Kiedy indziej gniew, żal, płomienie zmysłów palą kruchą łódkę ducha ,o, wzlatuj spojrzeniem do Maryi!

W niebezpieczeństwach , w udrękach, w wątpliwościach, pamiętaj o Maryi, błagaj Maryję.

Niech Ona nigdy nie schodzi z twych ust ni z serca; Abyś jednak mógł liczyć na Jej potężną opiekę, nie omieszkaj naśladować Jej życia!

Idąc za Nią , nie zbłądzisz; wzywając Jej obrony, nie zginiesz w rozpaczy. Nosząc Ją w myślach, nie upadniesz.

Jeśli wstawi się za tobą, nie musisz się lękać. Jej ramieniem wsparty, wytrwasz. Krocząc przy Niej, nie doznasz znużenia. Biorąc z Jej ręki łaskę, dojdziesz do celu”.

Św Bernard z Clairvaux Z kazań o NMP

,,Ona wszakże najwłaściwiej może być porównana z gwiazdą.(…) Ona jest gwiazdą naprawdę wspaniałą, niezwykłą, wyniesioną nad morze ogromne, bezgraniczne, błyszcząca zasługami, jaśniejąca przykładem …

O, ktokolwiek jesteś i widzisz jak na drodze życia miotają tobą nawałnice i burze, pozbawiony upragnionego pokoju ziemskiego, nie odwracaj spojrzenia od tej gwiazdy promiennej!

Kiedy porywają cię wichry namiętności lub spadasz na skaliste rafy cierpień – podnieś oczy na gwiazdę, która olśniewa niebiosa, wzywaj Imienia Maryi!

Omotały Cię może węże pychy, wzburzył szał miłości własnej, obmowy czy zazdrości? Patrzaj na gwiazdę, uciekaj się do Maryi!

Kiedy indziej gniew, żal, płomienie zmysłów palą kruchą łódkę ducha ,o, wzlatuj spojrzeniem do Maryi!

W niebezpieczeństwach , w udrękach, w wątpliwościach, pamiętaj o Maryi, błagaj Maryję.

Niech Ona nigdy nie schodzi z twych ust ni z serca; Abyś jednak mógł liczyć na Jej potężną opiekę, nie omieszkaj naśladować Jej życia!

Idąc za Nią , nie zbłądzisz; wzywając Jej obrony, nie zginiesz w rozpaczy. Nosząc Ją w myślach, nie upadniesz.

Jeśli wstawi się za tobą, nie musisz się lękać. Jej ramieniem wsparty, wytrwasz. Krocząc przy Niej, nie doznasz znużenia. Biorąc z Jej ręki łaskę, dojdziesz do celu”.

Maria Światłem. Ona nas oświeca , żeby odróżnić dobro od zła. Ona słońcem łaski, odkrywa podstępy wroga duszy i oddala jasnością Swego Imienia. ,,Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nigdy nie ustająca’’.

Maria jako Królowa i Pani jest potężna. Ona czarem miłości podbija najbardziej zatwardziałe serca i króluje nad nimi.

Jej Imię jest straszne dla szatana ,,Gdy wspomnisz to wielkie Imię Marii”, mówi św. Gerard, ,,piekło rozpacza, a bezczelne duchy ze swoją złością pierzchają”.

Imię Maryi przypomina szatanowi Niewiastę zapowiedzianą w raju oraz wszystkie klęski, jakie poniósł w walce o dusze ludzkie. Szatan niczego nie boi się tak bardzo, jak właśnie tego Imienia.

Imię Maryi czcimy w Kościele w sposób szczególny, ponieważ należy ono do Matki Boga, Królowej nieba i ziemi, Matki miłosierdzia. "Imieniny" Matki Bożej - przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez Boga i wszystkich łaskach, jakie otrzymaliśmy od Boga za Jej pośrednictwem i wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia.

 

Litania do Imiania Maryi >

 

Każdy katolik znajduje w Imieniu Maryi niezrównaną słodycz. Nie bój się Maryjo - powiedział Archanioł. Dzieweczka z Nazaretu mogła się zdziwić, że zna on Jej imię Maryja! Ile już razy wypowiedziano to imię w ciągu dwudziestu wieków, które dzielą nas od owej chwili?

Maryja nie tylko miłuje, ale nieustannie wyprasza nam łaski u swego Syna. Prosi o nawrócenie grzeszników, o wytrwanie dla sprawiedliwych, o siłę dla kuszonych, o zwycięstwo dla walczących, o pociechę dla strapionych, o zbawienie dla wszystkich.

Maryja to nasza Matka, nasza Nadzieja, Ucieczka, Pocieszycielka ... Niech więc wszyscy, którzy czują się opuszczeni, zapomniani ... wszyscy smutni, strapieni, pogrążeni w rozpaczy wzywają Imienia Maryi zostają pocieszeni.

Bardzo wielu świętych wyróżniało się szczególnym nabożeństwem do Imienia Maryi, wypowiadając je z największą radością i słodyczą serca, np. Piotr Chryzolog (+ 450), św. Bernard (+ 1153), św. Antonin z Florencji (+ 1459), św. Hiacynta Marescotti (+ 1640), św. Franciszek z Pauli (+ 1507), św. Alfons Liguori (+ 1787). Św. Antonin zostawił w swoich pismach kilka zestawów z liter, tworzących imię Maryi. Czynił to z radością ku Jej chwale i czci.

Prymas Stefan Wyszyński bardzo często odwoływał się do tych słów swojej posłudze pasterskiej. Również papież Jan Paweł II w swoim nauczaniu przywoływał hlondowską wizję Maryi Zwycięskiej i zawierzył jej swój pontyfikat - Totus Tuus.

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

W tygodniu:

18.00, soboty - 9.00

W Niedzielę i Święta:

7.00, 9.00, 11.00, 18.00

Spowiedź Święta pół godziny przed Mszą Świętą


Kancelaria parafialna czynna:

Poniedziałek 15.15-17.00

Środa 15.15-17.00

Piątek 15.15-17.00

AKTUALNOŚCI
Główne zdjęcie najnowszej aktualności

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Gazetka parafialnaPlik PDF Pobierz   Zapraszamy do lektury naszej gazetki parafialnej Rok VIII. Numer 19/2024. ZESŁANIE...

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

 BIERZMOWANIE w naszej parafii będzie miało miejsce 7 czerwca 2024 o godzinie 18.00     Przygotowanie do Bierzmowania w roku 20...

RÓŻE RÓŻAŃCOWE

Zmiana tajemnic Żywego RóżańcaIntencja w maju 2024:  W tym miesiącu niech to będzie intencja wynagradzająca za akty profanacji Najświętsz...
czytaj więcej

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi Panny w Cieszynie
ul. Kościuszki 30, 43-400 Cieszyn

Ks. Proboszcz
tel. 660 825 134
antonidewor@hotmail.com

Ks. Wikary
tel. 798 388 702

Zdjęcie Kościoła
Copyright © 2016 Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi Panny w Cieszynie
All rights reserved.
Polityka prywatności i cookies
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego