Psalmy

Odmawiaj psalmy wychwalające Maryję oraz Jej Święte Imię. Skorzystaj z poniższego modlitewnika. Wybierz i kliknij nagłówek wybranego psalmu i rozwiń jego treść.

Można jesteś Pani nasza i wielce chwalebna w mieście Boga naszego i w ogólnym kościele wybranych Jego.

Litość Twoja i łaska Twoja we wszystkich miejscach są wielbione: pobłogosławił Bóg dzieła rąk Twoich.

Zlituj się nad nami i ulecz niemoc naszą, odejmij ból i ucisk serca naszego.

Gwiazdo morza w nawałnościach życia, spuść na nas promienie prawdy świętej.

Ranna jutrzenko łaski Boskiej, przemiń smutek nasz w radość.

Współuczestnictwo naszego odkupienia, wejrzyj na sługi Twoje, aby w pokusach nie ginęli.

Pośredniczko zbawienia naszego, od wszelkiego niebezpieczeństwa strzeż życia dusz naszych.

Matko i służebnico Pana, ześlij nam poddanie się woli Boga i pociechę we wszystkich utrapieniach naszych.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu. Chwała też Królowej nieba, wraz z niebieskimi zastępami.

Amen.

A ja wzywać będę Imienia Twego i wysłuchasz mnie Pani! W dobroci Twojej pocieszysz mnie.

Z uciśnionym sercem często już Ciebie błagam, a jako Matka zawsze mi wsparcia udzieliłaś.

Nabożnym sercem i z uszanowaniem przystępujcie do Niej, a dusza wasza niech się Jej pozdrowieniu raduje.

Wszyscy, którzy zasmuceni jesteście, udajcie się do Niej, a ufność wasza zawiedzioną nie będzie.

Naśladujcie Ją w pokorze i czystości, a Ona na was boskie Oblicze swe zwróci.

Zachowujcie narody ustawy Pańskie i nie zapominajcie o Najświętszej Matce Jego.

Wdzięk i piękność dał Jej Pan nad wszystkie stworzenia, uwielbiajcie Go za to, że Ją tak wysoko wyniósł.

Wytrwają wszyscy, których Ona broni, a nieprzyjaciele ich pohańbionymi będą.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu. Chwała też Królowej nieba, wraz z niebieskimi zastępami.

Amen.

Ratuj nas w potrzebie, przybądź nam ku pomocy Pani, wszak zdeptałaś głowę wężowi.

Skruszonego serca i niewinni ludzie ufają w Tobie, bo jesteś ich Orędowniczką i Przewodniczką.

Wstawiaj się czule za nami do Boskiego Syna Twojego, aby gniew Jego odwrócił się od nas.

W jasności Twojej oczyść serca nasze, Pani, wyjednaj dla nich święte cnoty Twoje!

Kieruj nasze kroki na drodze Pańskiej; naucz nas postępować według przykazań Jego.

Podaj nam litościwie mocną prawicę Twoją; pospiesz z pomocą w godzinę śmierci naszej.

Wyrwij nasz z rąk złośliwych, nie zostawiaj nas we władzy ciemności.

Daj nam dobrą radę o najmędrsza Panno, pomóż nam poznać wolę Syna Twego.

Ozdobo i chwało ludzkiego rodzaju i Różo duchowna, pamiętaj o wszystkich, którzy Cię wzywają.

Przez wszystkie dni życia naszego chcemy wołać do Ciebie; wspomnij Pani, że jeszcze nikt daremnie Ciebie nie wzywał.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu. Chwała też Królowej nieba, wraz z niebieskimi zastępami.

Amen.

Imienia Twego słodycz kochana Pani, napełnia mnie ufnością.

Opanowały mnie błędy i grzechy, ale Tyś nie wzgardziła wołaniem moim.

Napadły mnie nędza i utrapienia, a jako Matka niosłaś mi pomoc.

W Twoje ręce oddaję ciało i duszę, całe życie moje i koniec mego żywota.

Z ziemi jestem i błąkam się w ciemnych nocach, oświeć mnie światłością łaskawości Twojej.

Panno nad Pannami otrzymaj dla mnie zbawienie, gdyż poradziłaś zbawienie ludzi i Aniołów.

Każda prośba Twoja wysłuchaną jest, bo znalazłaś łaskę w oczach Boskich.

Zawsze błagać Ciebie o Matko nasza będziemy, bo chętnie pomagasz wszystkim skruszonego serca ludziom.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu. Chwała też Królowej nieba, wraz z niebieskimi zastępami.

Amen.

Ave Maria łaski pełna, przez którą zbawienie świata się stało.

Wybrana między wszystkimi, chwalebna Panna do Ciebie podniosłam duszę moją.

Wzniesioną byłaś przy towarzyszącym pieniu Aniołów sobie odpowiadających, ozdobiona różami wiecznej wiosny, liliami ukoronowana.

Szafarko łask Boskich, spojrzyj na mnie, bo ja nędzna i uboga jestem.

Oczy Twoje widzą nędzę naszą, spuść na nas promień łaskawej pociechy i wsparcia.

Najczystsza Panno, uproś nas serce czyste; otrzymaj nam łaskę u Tego, który nas ukochał i obmył we własnej krwi swojej.

Niech będzie za sprawiedliwą Twoją odwrócony od nas sprawiedliwy sąd Jego; przez zasługi Twoje i prośby, racz Go pojednać z nami.

Niech przez Ciebie otworzą się dla nas wrota sprawiedliwością, abyśmy sławili Twoją władzę i dobroć Twoją.

Wzywać Ciebie mają wszystkie familie narodów: wszystkie chóry Aniołów opiewać mają Twą chwałę.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu. Chwała też Królowej nieba, wraz z niebieskimi zastępami.

Amen.

- Ojcze nasz, zbaw sługi Twoje,

- Boże mój, w Tobie pokładające nadzieję.

- Ześlij nam pomoc w świątyni,

- z Syonu ochraniaj nas.

- Módl się za nami św. Boża Rodzicielko,

- abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusa.

- Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

- A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Prosimy Cię Panie, abyś za wstawieniem się najczystszej, najświętszej Maryi, zawsze Panny, zachował rodzinę Twoją od wszelkiej przeciwności i od każdego niebezpieczeństwa ciała i duszy obronić nas raczył przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

W tygodniu:

18.00, soboty - 9.00

W Niedzielę i Święta:

7.00, 9.00, 11.00, 18.00

Spowiedź Święta pół godziny przed Mszą Świętą


Kancelaria parafialna czynna:

Poniedziałek 15.15-17.00

Środa 15.15-17.00

Piątek 15.15-17.00

AKTUALNOŚCI
Główne zdjęcie najnowszej aktualności

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Gazetka parafialnaPlik PDF Pobierz   Zapraszamy do lektury naszej gazetki parafialnej Rok VIII. Numer 19/2024. ZESŁANIE...

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

 BIERZMOWANIE w naszej parafii będzie miało miejsce 7 czerwca 2024 o godzinie 18.00     Przygotowanie do Bierzmowania w roku 20...

RÓŻE RÓŻAŃCOWE

Zmiana tajemnic Żywego RóżańcaIntencja w maju 2024:  W tym miesiącu niech to będzie intencja wynagradzająca za akty profanacji Najświętsz...
czytaj więcej

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi Panny w Cieszynie
ul. Kościuszki 30, 43-400 Cieszyn

Ks. Proboszcz
tel. 660 825 134
antonidewor@hotmail.com

Ks. Wikary
tel. 798 388 702

Zdjęcie Kościoła
Copyright © 2016 Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi Panny w Cieszynie
All rights reserved.
Polityka prywatności i cookies
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego